Rednerfarm

EN | PL

Wspierany software

Obs?ugiwane przez nas programy :

 • Autodesk 3ds Max
 • Autodesk Maya
 • Maxon Cinema4d
 • Blender

 Wspieramy równie? starsze wersje ni? aktualnie obowi?zuj?ca.

Oprócz standardowych rendererów, obs?ugujemy równie? silniki:

 • Mental ray
 • Vray
 • LuxRender
 • Corona

Je?eli nie wspomnieli?my o oprogramowaniu z którego korzystasz, skontaktuj si? z nami.                                                                                                               
Application is in beta test

MyFarm – is currently In Beta!

We are looking for testers. If you need some renderings done, please sign up to Myfarm application for further information and get 2500 free Credits.

At that moment we support the following render software:

 • 3ds Max (2011 and up)
 • Maya
 • Blender

Render software plugins:

 • mental ray
 • v-ray 2.5 (for version up to 2013)
 • v-ray 3.2 (for version from 2014 and 2015), 3.4 for 2016

Application is in beta stage - so it may have some minor glitches.

Go to MyFarm!

In case of any questions - please contact admin@renderfarm.pl

x