Rednerfarm

EN | PL

cennik


Z Renderfarm rendering jest szybki, a rachunki proste!

P?acisz tylko za to, czego faktycznie u?ywasz podczas zdalnego renderowania. Cena renderowania zale?na jest od wykorzystywanych GHzh (gigahercogodzin).
Zaczyna si? od 20 groszy brutto za GHzh i progresywnie maleje a? do 12 groszy brutto. Im wi?cej i szybciej chcesz liczy?, tym taniej wychodzi! Mogliby?my to równie? zamie?ci? nudny wykres s?upkowy pokazuj?cy, ?e im wi?cej renderujesz, tym mniej kosztuje GHzh - ale zamiast tego prezentujemy maszyn? robi?c? MU!

Poniższe wyniki są jedynie szacunkowymi liczbami.
Moc potrzebna:
Czas renderu u Ciebie:
Czas renderingu na Renderfarm:
Zniżka:
Cena:Application is in beta test

MyFarm – is currently In Beta!

We are looking for testers. If you need some renderings done, please sign up to Myfarm application for further information and get 2500 free Credits.

At that moment we support the following render software:

  • 3ds Max (2011 and up)
  • Maya
  • Blender

Render software plugins:

  • mental ray
  • v-ray 2.5 (for version up to 2013)
  • v-ray 3.2 (for version from 2014 and 2015), 3.4 for 2016

Application is in beta stage - so it may have some minor glitches.

Go to MyFarm!

In case of any questions - please contact admin@renderfarm.pl

x