Rednerfarm

EN | PL

kontakt

Ch?tnie opowiemy Ci wi?cej o nas. Je?li zale?y Ci na szybkiej odpowiedzi wybierz adres, który najbardziej pasuje temu, o czym chcesz dowiedzie? si? wi?cej.

Faktury i administracja?
Pisz na adres office@renderfarm.pl

Chcesz porozmawia? z adminem o procesorach?
Skorzystaj z admin@renderfarm.pl

Masz ciekaw? propozycj? lub dobr? rad??
Czekamy pod adresem hello@renderfarm.pl

Chcesz porozmawia? na temat renderingu?
M: +48 606 397 634

Pomoc Techniczna
M: + 48 534 990 222

A je?li nie lubisz pisa? mejli to kartki przyjmujemy i urz?dujemy pod tym fizycznym adresem:
Renderfarm sp. z o.o.
NIP 676 24 13 459 
Szuwarowa 3/24
30-384 Kraków

Twoja wiadomość została wysłana.
Dziękujemy!
Błąd. Sprawdź poprawność wpisanych danych i spróbuj ponownie.Application is in beta test

MyFarm – is currently In Beta!

We are looking for testers. If you need some renderings done, please sign up to Myfarm application for further information and get 2500 free Credits.

At that moment we support the following render software:

  • 3ds Max (2011 and up)
  • Maya
  • Blender

Render software plugins:

  • mental ray
  • v-ray 2.5 (for version up to 2013)
  • v-ray 3.2 (for version from 2014 and 2015), 3.4 for 2016

Application is in beta stage - so it may have some minor glitches.

Go to MyFarm!

In case of any questions - please contact admin@renderfarm.pl

x